"תבור פיננסים" תפעיל הקרן לעסקים קטנים

ערוץ 7

שלמה פיוטרקובסקי

28.03.10, 13:01


במסגרת מכרז אגף החשב הכללי לבחירת הגוף המתאם בקרן לעסקים קטנים ובקרן ליצואנים, זכתה חברת "תבור פיננסים".

במסגרת מכרז אגף החשב הכללי לבחירת הגוף המתאם בקרן לעסקים קטנים ובקרן ליצואנים, זכתה חברת "תבור פיננסים". החברה תפעיל את הקרן לעסקים קטנים ואת הקרן ליצואנים החל מסוף חודש מרץ במשך שנה באופן עצמאי. לראשונה, נבחר גוף מתאם האחראי על שתי הקרנות יחדיו, זאת במטרה לייעל את העבודה, לצמצם את הבירוקרטיה ולנצל את היתרון לגודל.

הגוף המתאם יבחן את בקשת העסק להלוואה ועמידתו בתנאים של הקרן הרלוונטית, על ידי ביצוע בדיקות כלכליות מותאמות. בין השאר יבחנו המסמכים הרלוונטיים, לרבות היתרים ואישורים, המצב הפיננסי והתוכנית העסקית. כמו כן, הגוף המתאם יעקוב אחר הלוואת הקרן לאחר אישורה.

הקרנות אשר פועלות כיום בבנק אוצר החייל ובבנק מרכנתיל (בקרן לעסקים קטנים גם בבנק הבינלאומי), מאפשרות לבנקים להעמיד הלוואות לעסקים קטנים אשר גובה המחזור השנתי שלהם הוא עד 22 מיליון ₪, ועד 5 מיליון $ ליצואנים. בשתי הקרנות המדינה מעמידה בטוחה להלוואה בהיקף של 70% ובכך מקלה עליהם בקבלת אשראי למימון פעילותם. בשנת 2009 ניתנו 972 הלוואות בסכום של 293 מיליון ₪.

החשב הכללי, שוקי אורן, ציין כי "קרנות מימון האשראי בערבות מדינה הוכחו ככלי חשוב ומשמעותי בהמרצת המשק ומתן הסיוע ליציאתו מהמשבר. בשנת 2009 הקרנות היוו גורם מרכזי במימון העסקים אשר נקלעו למצוקה תזרימית בעקבות המשבר, ובעזרתן יכלו למנף עצמן חזרה לרווחיות, וכן סייעו בעידוד יזמות והקמת עסקים חדשים". עוד הוסיף אורן: "בשל החשיבות שאנו רואים בקיצור תהליכים לצורך קבלת אשראי והגדלת השקיפות לפונים, קבענו גוף מתאם אחד שיהווה גורם חשוב ומשמעותי בתפעול הקרנות ובנוסף קבענו מנגנונים אשר יאפשרו בקרה נוחה על התהליך למגישי ההלוואה".


קישור למקור הכתבה באתר ערוץ 7 חדשות

יש לך שאלה? צור קשר

חברת תבור כלכלה ופיננסים בע"מ

שנת הקמה: 1991

משרדי החברה: "בית קורקס" רח' זרחין 10
ת"ד: 3030, רעננה 4366238

טלפון: 09-7776800
פקס:09-7776805

דוא"ל: reception@tavor.biz

KE Design

© כל הזכויות שמורות לתבור כלכלה ופיננסים בע"מ