חב' החשמל: ההשקעה בתוכנית הפיתוח ‭4.4 -‬ מיליארד שקל

פערים בעדכון שנמסר למשקיעים המוסדיים. זאת על אף שמשרד התשתיות חייב את החברה להשקיע שמונה מיליארד שקלים בשנה כדי לעמוד בצורכי המשק, כפי שמופיע בדו"חותיה הכספיים. חברת החשמל: "כבר הודענו שלא נוכל לעמוד ביעדי התוכנית"

יעל פטר | 10/7/2011 10:36


חברת החשמל עדכנה בסוף יוני את המשקיעים המוסדיים, במסגרת הנפקת חוב פרטית שהוצאות ההשקעה שלה ל‭2011-‬ יסתכמו ב‭4.4-‬ מיליארד שקל בלבד. לעסקים נודע כי המספר הנקוב עומד בסתירה להיקף ההשקעה שהחברה התבקשה לבצע במסגרת תוכנית פיתוח משק החשמל, המסתכמת ב‭8-‬ מיליארד שקל לשנה ומופיעה בדו"חותיה הכספיים.

לו היתה החברה חושפת בפני המוסדיים את מלוא התחייבויותיה הפוטנציאליות, ייתכן שהדבר עלול היה למנוע את ביצוע ההנפקה. ההסבר לפער בין המספרים מופיע בביאורים לדו“חות, שלפיהם חברת החשמל מתכוונת לבצע את תוכנית הפיתוח באופן חלקי בלבד, ולשם השלמת התוכנית דרוש לה מימון ממשלתי. כמו כן, יש לציין כי חלק מהתוכניות ימומנו בגלגול החוב אל הצרכנים ובהעלאה של 16-20% בתעריפי החשמל.

תוכנית הפיתוח של משק החשמל לשנים ‭2011-2015‬ נועדה למנוע "משבר חשמל‭,“‬ לדברי שר התשתיות עוזי לנדאו. ללא יישום התוכנית במלואה צפוי מחסור בחשמל. חברת החשמל מציינת שאת הפרויקטים הנמצאים בפיתוח היא תממן בעצמה, אך מתוך הדיווחים לא ניתן להבין אילו חלקים מהתוכנית היא תבצע ובאילו היקפים כספיים מדובר.

דירוג האג"ח ירד

בתחילת 2011 גייסה חברת החשמל ‭2.2‬ מיליארד שקל לצורך מיחזור חוב קיים של איגרות-חוב בינלאומיות שהנפיקה בעבר. בחודש שעבר גייסה ‭1.3‬ מיליארד שקל נוספים. לפני ההנפקה הורידה חברת הדירוג מעלות את דירוג האג"ח הבינלאומיות של החברה מ‭BBB-‬ מינוס ל‭BB-‬ פלוס. דירוג האיגרות המקומיות הורד מ‭AA-‬ ל‭AA-‬ מינוס.

על רקע זאת פרסמה החברה כי התקבל במשרדיה מכתב משר האוצר ומשר התשתיות המודיע כי על-מנת לאפשר לה לשרת את החוב הבינלאומי "הם יפעלו להעמדת חבילת ערבויות ממשלתיות לאיגרות-חוב חדשות שיונפקו בשנים ‭."2011-2012

דרושה חבילת ערבויות

בסקירה על חברת החשמל קובעת האנליסטיתסבטה שוורצמן מחברת הייעוץ תבור פיננסיםכי "ללא העמדת חבילת הערבויות אנו צופים שהחברה לא תעמוד בתוכניות השקעות החירום, במיוחד לאור הורדת הדירוג שתקשה במיוחד על גיוס חוב חדש בארץ ובחו"ל‭."‬

דוברת חברת החשמל שרית גלעדי-דור מסרה בתגובה: "היקף תוכנית הפיתוח למשק החשמל הינו 8 מיליארד שקל בשנה. בשל מצבה הפיננסי החליט הדירקטוריון שהחברה תבצע רק פרויקטים הכרחיים. בהתאם לכך החברה מקצצת את תקציבי הפיתוח כבר כמה שנים. ב‭2011-‬ יעמוד התקציב על ‭4.7‬ מיליארד שקל‭."‬

"החברה דיווחה על החלטה זו כמה פעמים לבורסה, והנושא קיבל ביטוי בדו"חותיה הכספיים. תקציב 2012 טרם נקבע, ועל-פי ההערכות הנוכחיות, לא יהיה מנוס מהמשך מגמת הביצוע החלקי של תוכנית הפיתוח. הנושא טרם נדון וטרם נקבעו התקציבים היעודיים‭."‬

קישור למקור הכתבה בעיתון מעריב באינטרנט

יש לך שאלה? צור קשר

חברת תבור כלכלה ופיננסים בע"מ

שנת הקמה: 1991

משרדי החברה: "בית קורקס" רח' זרחין 10
ת"ד: 3030, רעננה 4366238

טלפון: 09-7776800
פקס:09-7776805

דוא"ל: reception@tavor.biz

KE Design

© כל הזכויות שמורות לתבור כלכלה ופיננסים בע"מ