לראשונה גוף מתאם אחד לקרן האשראי לעסקים קטנים ולקרן האשראי ליצואנים

תבור זכתה במכרז החשב הכללי להיות הגוף המתאם בקרנות, שחילקו בשנת 2009 הלוואות בסכום של 293 מ' ש'

13:19 | 01.4.2010


במסגרת מכרז אגף החשב הכללי לבחירת הגוף המתאם בקרן לעסקים קטנים ובקרן ליצואנים, זכתה חברת תבור פיננסים. החברה תפעיל את הקרן לעסקים קטנים ואת הקרן ליצואנים החל מהחודש במשך שנה באופן עצמאי.

הקרנות אשר פועלות כיום בבנק אוצר החייל ובבנק מרכנתיל (בקרן לעסקים קטנים גם בבנק הבינלאומי), מאפשרות לבנקים להעמיד הלוואות לעסקים קטנים אשר גובה המחזור השנתי שלהם הוא עד 22 מיליון שקל ועד חמישה מיליון דולר ליצואנים. בשתי הקרנות המדינה מעמידה בטוחה להלוואה בהיקף של 70%. בשנת 2009 ניתנו 972 הלוואות בסכום של 293 מיליון שקל.

הגוף המתאם יבחן את בקשת העסק להלוואה ועמידתו בתנאים של הקרן הרלוונטית על ידי ביצוע בדיקות כלכליות מותאמות. בין השאר יבחנו המסמכים הרלוונטיים, לרבות היתרים ואישורים, המצב הפיננסי והתוכנית העסקית. כמו כן, הגוף המתאם יעקוב אחר הלוואת הקרן לאחר אישורה.

החשב הכללי, שוקי אורן, ציין כי "קרנות מימון האשראי בערבות מדינה הוכחו ככלי חשוב ומשמעותי בהמרצת המשק ומתן הסיוע ליציאתו מהמשבר. בשנת 2009 הקרנות היוו גורם מרכזי במימון העסקים אשר נקלעו למצוקה תזרימית בעקבות המשבר, ובעזרתן יכלו למנף עצמן חזרה לרווחיות, וכן סייעו בעידוד יזמות והקמת עסקים חדשים".

עוד הוסיף אורן: "בשל החשיבות שאנו רואים בקיצור תהליכים לצורך קבלת אשראי והגדלת השקיפות לפונים, קבענו גוף מתאם אחד שיהווה גורם חשוב ומשמעותי בתפעול הקרנות ובנוסף קבענו מנגנונים אשר יאפשרו בקרה נוחה על התהליך למגישי ההלוואה".


קישור למקור הכתבה בעיתון The Marker

יש לך שאלה? צור קשר

חברת תבור כלכלה ופיננסים בע"מ

שנת הקמה: 1991

משרדי החברה: "בית קורקס" רח' זרחין 10
ת"ד: 3030, רעננה 4366238

טלפון: 09-7776800
פקס:09-7776805

דוא"ל: reception@tavor.biz

KE Design

© כל הזכויות שמורות לתבור כלכלה ופיננסים בע"מ