תבור פיננסים: דירוג האשראי של דרבן נמוך בפועל מזה של מעלות ומדרוג

ייתכנו קשיים בגיוס ההון הנדרש לדרבן על מנת לעמוד בכלל התחייבויותיה; עם זאת, התשואות העודפות באג"ח הולמות את הסיכון הגלום

ואדים סבידרסקי

09:47 | 24.09.2012


כלכלני חברת תבור פיננסים המדרגת איגרות חוב עבור המשקיעים המוסדיים, סבורים כי דירוג אג"ח פנימי של חברת נדל"ן דרבן של אליעזר פישמן נמוך ברמה אחת מהמקביל של דירוג מעלות או מידרוג. בתבור נוקבים בדירוג BBB+, המצביע על סיכוי בינוני לפירעון האג"ח במלואו ובמועדי הפירעון. עם זאת, הכלכלנים מעריכים כי התשואות העודפות הטמונות בהשקעה באג"ח דרבן הולמות את הסיכון הגלום בהן.


אליעזר פישמן
צילום: דודו בכר

חברת דרבן הנשלטת במלואה על ידי כלכלית ירושלים, פועלת בעיקר בתחומי נדל"ן שונים, כולל רכישת קרקעות ומבנים והשכרתם, ייזום ופיתוח מקרקעין בישראל, קנדה, גרמניה ורוסיה. אומנם רמת המינוף הנוכחית של דרבן סבירה ביחס לחברות אחרות בסקטור, אך ב-4 השנים הבאות החברה תידרש לנצל מסגרת אשראי פנויה בשל כ-100 מיליון שקל, למחזר אשראי, לממש נכסים בהיקף נרחב ולגייס הון ממקורות שונים בסך כולל של כ-1.8 מיליארד שקל על מנת לעמוד בהתחייבויותיה.

דרבן מחזיקה במאגר נכסים בלתי משועבדים בסך של כ-290 מיליון שקל בלבד. בתבור צופין כי לאור מצבת התחייבויות החברה, יתרת נכסיה הלא משועבדים ותחזית המקורות לשנים הקרובות, לחברה ייתכנו קשיים בגיוס ההון הנדרש על מנת לעמוד בכלל התחייבויותיה, ואם תצליח לעשות כן, עלויות המימון יהיו גבוהות בהתאם.

הכלכלנים מציינים כי לאורך השנה האחרונה, מפגינה דרבן יציבות פיננסית המתבטאת במבנה ההוני, ביחסי הנזילות ורווחיות ה-EBITDA היציבים יחסית. גם הרווחיות הגולמית היתה יציבה בשנים האחרונות. בחציון הראשון של 2012 נרשמה עלייה קלה ברווח הגולמי אשר נבעה מגידול ברווח מהשכרת מבנים ומניהולם. מאחר שמרבית הכנסותיה של החברה נובעות מתחום הנדל"ן המניב והינן מותאמות למועדי פירעון ההתחייבויות, יחסי הנזילות הנמוכים אינם מציגים קשיי נזילות.

איגרות החוב של דרבן מסדרה צמודה וקצרה ז' נסחרות כיום בתשואה שנתית של כ-6% ואילו הסדרה הארוכה ד' נסחרות בתשואה של 9.2%. כל האג"ח של דרבן מדורגות בדירוג A- של חברת מעלות ובדירוג של A3 של מידרוג. בסך הכל, החוב של דרבן כלפי מחזיקי אג"ח מסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל.

דירוגי האשראי מטעם תבור פיננסים נועדו עבור המשקיעים המוסדיים בעקבות דרישת ועדת חודק המחייבת את הגופים הללו לקבל דירוג פנימי מקביל לדירוג מעלות או מידרוג. תבור פועלת מטעם הגופים המוסדיים ולא מחוייבת לחברה המדורגת כך שאיננה מושפעת מלחצי החברות עצמן.


קישור למקור הכתבה בעיתון The Marker באינטרנט

יש לך שאלה? צור קשר

חברת תבור כלכלה ופיננסים בע"מ

שנת הקמה: 1991

משרדי החברה: "בית קורקס" רח' זרחין 10
ת"ד: 3030, רעננה 4366238

טלפון: 09-7776800
פקס:09-7776805

דוא"ל: reception@tavor.biz

KE Design

© כל הזכויות שמורות לתבור כלכלה ופיננסים בע"מ