עלייה חדה בלחץ האשראי של עסקים קטנים

על פי נתוני קבוצת תבור, חלה עלייה חדה של 7.75% בלחץ האשראי של עסקים קטנים ובינוניים על רקע הביקוש העולה לאשראי, כשמנגד חל קיטון בהיקף האשראי בבנקים

אליצפן רוזנברג

פורסם: 04.06.13, 12:47


מנתוני הקרן לעידוד עסקים קטנים ובינוניים, עולה כי חל גידול חד במדד לחץ האשראי לעסקים קטנים ובינוניים לחודש אפריל 2013.

בקבוצת תבור כלכלה ופיננסים מציינים, כי המדד, המחושב על ידי קבוצת תבור על בסיס בקשות אשראי שהוגשו לקרן לעסקים בינוניים וקטנים, עלה בחודש אפריל ב-7.75% לאחר ירידה מתחילת השנה.

המדד משקף את היחס שבין האשראי המבוקש לבין מחזור המכירות של בתי העסק, כך שככל שעולה הלחץ – עולה גם הביקוש היחסי לאשראי. כלכלני תבור מציינים, כי העלייה החדה בלחץ האשראי במהלך אפריל נבעה מתחילת מגמה של הקטנת אשראי בנקאי רגיל למגזר העסקי, כגון אי חידוש קווי אשראי או הקטנתם.

עוד מציינים כלכלני תבור, כי בחודש מרץ 2013 חלה ירידה של 2.61% במדד לחץ האשראי, וזאת כתוצאה מפדיונות מוגברים בשל גל הקניות לחג הפסח, המייצר עודפי מזומן בבתי העסק. מתחילת 2013 עלה מדד לחץ האשראי במצטבר ב- 1.11%.

מדד האשראי מבוסס על הנתונים המצטברים בקבוצת תבור לגבי השינוי היחסי בהיקף בקשות האשראי השוטפות, לעומת מחזור המכירות של בתי העסק.

בתקופות בהן העסקים נהנים ממחזורים גדלים לעומת תקופות אחרות, לחץ האשראי יורד בשל עלייה ביתרות המזומנים. מאידך, יש תקופות המתאפיינות בהגדלת הלחץ וכתוצאה מכך בגידול בביקוש לאשראי. תקופות אלה עשויות לנבוע מהצטיידות לקראת חגים או מאירועים ספציפיים, כגון מתיחות ביטחונית הפוגעת במכירות, וכדומה.

יצוין, כי הנתונים ניתנים תמיד חודש לאחור, שכן בקשות חדשות לאשראי הניתנות במהלך חודש מסוים, כגון חודש אפריל, מסתיימות רק בסוף חודש מאי, העוקב.


קישור למקור הכתבה בYNET

יש לך שאלה? צור קשר

חברת תבור כלכלה ופיננסים בע"מ

שנת הקמה: 1991

משרדי החברה: "בית קורקס" רח' זרחין 10
ת"ד: 3030, רעננה 4366238

טלפון: 09-7776800
פקס:09-7776805

דוא"ל: reception@tavor.biz

KE Design

© כל הזכויות שמורות לתבור כלכלה ופיננסים בע"מ