קרן פועלים לעסקים

ב- 03/2016 החלה לפעול קרן חדשה לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 25 מיליון ₪.

מטרת הקרן

סיוע לעסקים בקבלת מימון בתנאים אטרקטיביים, ובלוחות זמנים קצרים.

הלוואות אלו ניתנות למטרות הבאות:

  1. הרחבת עסק קיים.
  2. פיתוח או תפעול שוטף ( הון חוזר).
  3. פירעון הלוואה / אשראי ובלבד שהאשראי הנפרע מקורו בבנק אחר.
  4. עסקים בהקמה

מסלולי ההלוואות

  1. ההלוואות ניתנות מאחד משלושת המסלולים הבאים:
  2. מסלול הון חוזר- לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.
  3. מסלול השקעות- הרחבת עסקים קיימים, נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מהיזמים.
  4. מסלול עסקים בהקמה- מתן הלוואה לעסקים חדשים, נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מהיזמים.

תנאי הזכאות להלוואה

(*) עסקים שמחזור הכנסותם בשנה הקודמת הסתכם לעד 25 מיליון ₪.

תנאי ההלוואה

תנאי ההלוואה מורכבים מפרמטרים שונים כגון: סכום ההלוואה המבוקשת, היקף מחזור הפעילות של העסק, תקופת ההלוואה, ביטחונות, ערבויות ועוד.

להלן הצגת פירוט תנאי ההלוואה:

סכום מקסימלי:500 א' ₪ לעסקים בעלי מחזור הכנסות של עד 5 מיליון ₪ בשנה הקודמת (כולל עסקים בהקמה).
לעסקים בעלי מחזור הכנסות הגבוה מ- 5 מיליון ₪ - עד 10% ממחזור הכנסות העסק בשנה הקודמת או עד 2 מיליון ₪ (הנמוך מביניהם).
תקופת ההלוואה:תקופת ההלוואה לא תעלה על שש שנים, כולל תקופת גרייס של 12 חודשים.
ריבית:מו"מ מול הבנק.
בטחונות:לשם הגנה מחשיפה בהלוואות, רשאי הבנק לקבל מהלווה ביטחונות, מכל סוג של 25% מסך ההלוואה המאושרת.
עמלות הקצאת אשראי:לא תגבה עמלה על הקצאת האשראי.
ערבויות:קיימת דרישה לערבות בעלי המניות.

יש לך שאלה? צור קשר

חברת תבור כלכלה ופיננסים בע"מ

שנת הקמה: 1991

משרדי החברה: "בית קורקס" רח' זרחין 10
ת"ד: 3030, רעננה 4366238

טלפון: 09-7776800
פקס:09-7776805

דוא"ל: reception@tavor.biz

KE Design

© כל הזכויות שמורות לתבור כלכלה ופיננסים בע"מ