הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה - מסלול מהיר עד 100,000 ₪ - מידע לעסק הפונה

מדינת ישראל מעמידה ערבות להלוואות לעסקים קטנים (עד 3 מיליון ₪ מחזור שנתי), במסלול עד 100,000 ₪, בכפוף לבדיקה כלכלית ע"י חברת תבור כלכלה ופיננסים המשמשת כגוף המתאם של הקרן ואישור ועדת אשראי טלפונית בה משתתפים נציגי הבנק ונציגי חברת 'תבור'.


תנאי הקרן:

 • סכום מקסימלי: עד 100,000 ₪.
 • תקופת ההלוואה: עד חמש שנים. מתוכם 6 חודשי גרייס ועוד 54 תשלומי החזר.
 • ריבית: ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.
 • בטחונות: עד 25% או לחילופין ערב נוסף על מלוא סכום ההלוואה. בנוסף לכך, נדרשות ערבויות אישיות של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה. בהקמת עסק חדש: בטחונות וערבויות עפ"י תנאי מסלול עסקים בהקמה.

דרישות הסף:

המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה:

 • מחזור שנתי: עד 3 מיליון ₪.
 • במטרת השקעה: השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסך תוכנית ההשקעה.
 • בהקמת עסק חדש: השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסכום ההלוואה.
 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.
 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.

תהליך קבלת ההלוואה:

תהליך קבלת ההלוואה מורכב מארבעה שלבים עיקריים:

 1. פניית מבקשי ההלוואה לאחד מארבעת הבנקים: בנק הפועלים, בנק מזרחי-טפחות, בנק אוצר החייל או בנק מרכנתיל דיסקונט (ניתן לפנות אך ורק לסניפים בהם פעילה יחידה עסקית). הלקוחות מופנים לחברת 'תבור'.
  שימו לב - ניתן לפנות גם ישירות לחברת 'תבור' מבלי שתועבר אליה הפנייה מהבנק.
 2. מילוי השאלון ומסירתו לחברת 'תבור'. לאחר מכן תיערך פגישה עם בעלי העסק. חברת 'תבור' מעבירה את המלצתה לבנק שבאמצעותו הוגשה הבקשה.
 3. הבנק מבצע בדיקה כלכלית לעסק.
 4. הבקשה נידונה בדיון טלפוני מהיר (בניגוד לועדת אשראי רגילה).

לתרשים זרימה מפורט לחץ כאן


הפנייה ל'תבור':

בעת הפנייה ל'תבור' עליכם למלא את "שאלון תבור" ולצרף מספר מסמכים נוספים.

את השאלון יש להוריד מאתר זה (ראה קבצים להורדה).

יש למלא את השאלון באמצעות מעבד תמלילים Word ולשלוח אותו בדואר אלקטרוני אל הכתובת: [email protected].

לחילופין, ניתן לשלוח את השאלון על גבי דיסק.

לצורך מילוי השאלון ניתן להיעזר בחוברת ההדרכה, הניתנת אף היא להורדה מאתר זה. החוברת כוללת הסבר מפורט על תהליך קבלת ההלוואה ומילוי השאלון.

השאלון כולל בתוכו שני תצהירים האמורים להיחתם על ידי עו"ד ורואה חשבון
(מומלץ לשמור את העותקים המקוריים של תצהירים אלה).

לאחר שמילאתם את השאלון, צרפו את המסמכים הבאים ושלחו את החומר באמצעות הפקס שמספרו 03-7606727 או באמצעות
דואר אלקטרוני: [email protected] או באמצעות העלאת קבצים לאתר.

בהקמת עסק חדש: רשימת מסמכים נדרשים עפ"י המפורט בעמוד מסלול עסקים בהקמה.

 1. דו"חות מבוקרים לשנים 2010-2012.
 2. מאזני בוחן לשנים 2013-2014.
 3. דו"חות מע"מ שנה אחרונה.
 4. טפסי 102 / ביטוח לאומי עובדים שנה אחרונה.
 5. דו"ח רשם החברות מלא (לחברה בלבד).
 6. דו"חות עסקים/חברות קשורות (במידה ויש): דו"חות מבוקרים לשנים 2010-2012 + מאזן בוחן לשנים 2013-2014.
 7. דו"ח ריכוז יתרות ודפי חשבון 3 חודשים אחרונים בכל החשבונות של העסק.
 8. דו"חות פירוט ניכיונות ודו"חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל הלוואות העסק.
 9. במקרה של עוסק מורשה שאינו חברה – דו"חות רווח והפסד, מע"מ ושומות מס.
 10. הצגת אישור הפקדה של 250 ₪ לחשבון החשב הכללי – משרד האוצר, עבור בדיקה כלכלית.
  ניתן לשלם בכל בנק לחשבון החשכ"ל במספרי החשבון הבאים:
  בנק אוצר החייל (קוד בנק - 14): סניף 357 חשבון 52226.
  בנק ישראל (קוד בנק - 99) - תשלום באמצעות בנק הדואר: מס' 131001008131
  (קצר - 310018130).
  כאן ניתן לשלם דרך שירות התשלומים הממשלתי בכרטיס אשראי.

כתובתנו: רחוב זרחין 10, בבית קורקס, ת.ד 3030, רעננה 4366238‎.

שימו לב:

 • על פי הנחיות משרד האוצר, לא ניתן להגיש מספר בקשות במקביל למספר בנקים שונים ולמספר גופים מתאמים שונים, הגשה כפולה תגרור הרחקה מהקרן למשך חצי שנה.
 • עסק אשר לו הלוואה פתוחה מהקרן, ומעוניין להגיש בקשה להלוואה נוספת, רשאי לעשות זאת אך ורק באמצעות אותו הגוף המתאם ובאמצעות אותו הבנק בו בוצעה ההלוואה הקודמת.

© כל הזכויות שמורות לתבור כלכלה ופיננסים בע"מ

בניית אתרים - עיצוב גרפי