דף בית

אודות

שירותים

פרסומי תבור

קריירה ועוד

יצירת קשר

קרן פועלים לעסקים

ב- 03/2016 החלה לפעול קרן חדשה לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 25 מיליון ₪.

מטרת הקרן

סיוע לעסקים בקבלת מימון בתנאים אטרקטיביים, ובלוחות זמנים קצרים.

הלוואות אלו ניתנות למטרות הבאות:

  1. הרחבת עסק קיים.
  2. פיתוח או תפעול שוטף ( הון חוזר).
  3. פירעון הלוואה / אשראי ובלבד שהאשראי הנפרע מקורו בבנק אחר.
  4. עסקים בהקמה

מסלולי ההלוואות

  1. ההלוואות ניתנות מאחד משלושת המסלולים הבאים:
  2. מסלול הון חוזר - לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.
  3. מסלול השקעות - הרחבת עסקים קיימים, נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מהיזמים.
  4. מסלול עסקים בהקמה - מתן הלוואה לעסקים חדשים, נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מהיזמים.

תנאי הזכאות להלוואה

(*) עסקים שמחזור הכנסותם בשנה הקודמת הסתכם לעד 25 מיליון ₪.

תנאי ההלוואה

תנאי ההלוואה מורכבים מפרמטרים שונים כגון: סכום ההלוואה המבוקשת, היקף מחזור הפעילות של העסק, תקופת ההלוואה, ביטחונות, ערבויות ועוד.

להלן הצגת פירוט תנאי ההלוואה:

סכום ההלוואה המקסימלי

500 א' ₪ לעסקים בעלי מחזור הכנסות של עד 5 מיליון ₪ בשנה הקודמת (כולל עסקים בהקמה).

לעסקים בעלי מחזור הכנסות הגבוה מ- 5 מיליון ₪ - עד 10% ממחזור הכנסות העסק בשנה הקודמת או עד 2 מיליון ₪ (הנמוך מביניהם).

תקופת ההלוואה

תקופת ההלוואה לא תעלה על שש שנים, כולל תקופת גרייס של 12 חודשים.

ביטחונות

לשם הגנה מחשיפה בהלוואות, רשאי הבנק לקבל מהלווה ביטחונות, מכל סוג של 25% מסך ההלוואה המאושרת.

עמלות הקצאת אשראי

לא תגבה עמלה על הקצאת האשראי.

ערבויות

קיימת דרישה לערבות בעלי המניות.

ריבית

מו"מ מול הבנק.

יש לך שאלה? צור קשר
חברת תבור כלכלה ופיננסים בע"מ

שנת הקמה: 1991

משרדי החברה: "בית קורקס" רח' זרחין 10
ת"ד: 3030, רעננה 4366238

טלפון: 09-7776800
פקס: 09-7776805

דוא"ל: reception@tavor.biz